Blóm

Fjárhagur

Uppgjör og lykiltölur

Vaxandi félag

Rekstrarniðurstaða ársins endurspeglar styrk Búseta

Byggingarverkefni á vegum Búseta á síðustu árum hafa fært félaginu margvísleg verðmæti, ekki síst með aukinni flóru fasteigna sem félagsmönnum standa til boða á áhugaverðum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Nýbyggingaverkefni Búseta hafa staðist áætlanir hvað varðar tíma og fjárhag og standast tímans tönn þegar kemur að hönnun og útfærslu.

Starfsemi og rekstur Búseta og Leigufélags Búseta þykja til fyrirmyndar og félögin eru meðal þeirra sem hlutu viðurkenningar frá CreditInfo og Viðskiptablaðinu á síðasta ári líkt og fyrri ár.

Starfshættir til fyrirmyndar

Frá árinu 2020 hefur verið gerð úttekt á starfsemi Búseta hvað varðar umhverfis- félags- og stjórnarhætti (UFS) í samstarfi við Reitun. Í síðastai mati, sem framkvæmt var á vordögum fékk Búseti 77 stig af 100 mögulegum í UFS mati Reitunar. Það er vel ofan meðaltals í öllum flokkum í samanburði við aðra innlenda útgefendur skuldabréfa sem hafa farið í gegnum UFS greiningu hjá Reitun.

Í samræmi við lög um húsnæðissamvinnufélög lét Búseti vinna ýtarlega úttekt á árinu 2022 um fjárhag, starfsemi og skuldbindingar félagsins í samstarfi við endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækið Ernst og Young (EY). Úttektir sem þessar snúa m.a. að því að varpa ljósi á að félagið sé sjálfbært til lengri tíma. Einnig felur slík úttekt í sér skoðun á útgreiðslum félagsins. Þannig er m.a. gengið úr skugga um að hjá félaginu sé ekki um að ræða útgreiðslu arðs eða hvers konar ígildi arðs. Niðurstaðan var einkar ánægjuleg fyrir félagið. Helstu niðurstöður eru þær að félagið viðhefur heilbrigða stjórnarhætti og stendur á traustum fótum um leið og fjárhagsstaða þess hefur styrkst.

Starfsemi og rekstur Búseta og Leigufélags Búseta þykja til fyrirmyndar og félögin eru meðal þeirra sem hlutu viðurkenningar frá CreditInfo og Viðskiptablaðinu á síðasta ári líkt og fyrri ár.

Lykiltölur úr rekstri


Eignir

Heildareignir Búseta aukast um 21,3% á milli ára og hafa tvöfaldast á síðastliðnum fimm árum.


Eignir og eigið fé

Eiginfjárhlutfall hefur aukist undanfarin ár og var 46,1% í árslok 2022 sem sýnir styrk samstæðunnar.Rekstrarkostnaður
Eftirfarandi súlurit sýnir þróun rekstrarkostnaðar samstæðu í samhengi við fjölgun eigna.

Lykiltölur samstæðureiknings

LYKILTÖLUR REKSTRAR 2022 2021
Rekstrartekjur 2.542.323 2.278.522
Tekjur vegna sölu búseturétta 254.789 828.614
Rekstrarkostnaður eigna (861.657) (671.998)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (194.908) (185.686)
Rekstrarafkoma 1.774.242 2.275.650
Matsbreyting 11.304.564 10.527.795
Fjármagnsliðir (3.417.346) (2.043.409)
Afkoma ársins 7.656.971 8.579.003
LYKILTÖLUR EFNAHAGS 2022 2021
Fasteignir og lóðir 75.845.666 63.013.456
Nýbyggingar í vinnslu 1.046.921 198.615
Handbært og bundið fé 292.582 417.046
Heildareignir 77.472.305 63.878.490
Eigið fé 35.708.013 28.051.043
Skuldir við lánastofnanir 31.117.043 27.207.794
Eiginfjárhlutfall 46,1% 43,9%
Eignir samtals, breyting milli ára 21,3% 23%
Veðhlutfall 40% 43%